Wij, Jeljer en Sijke Wynia, hebben een familiebedrijf in de omgeving van Hitzum. De derde generatie Wynia’s op deze boerderij. Lamsvlees wordt aan huis verkocht.

Oorspronkelijk was dit bedrijf een gemengd bedrijf, akkerbouw en veehouderij, begin jaren `70 werd door de toenemende mechanisatie en specialisatie de akkerbouw-tak afgestoten.

Het aantal stuks melkvee werd uitgebreid totdat in 2004 werd besloten om de melkvee-tak ook af te stoten en verder te gaan met het fokken en houden van schapen en het opfokken van vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij.

Hiernaast worden er ook nog zoogkoeien op ons bedrijf gehouden.

Sijke & Jeljer Wynia

Op onze boerderij lopen de dieren zo lang mogelijk in de wei. De koeien (’s zomers met hun kalf in de wei) komen in de winter op stal. De schapen lopen bijna het gehele jaar in de wei. Alleen rond het aflammeren komen de schapen op stal.

We verkopen het vlees van onze lammeren en koeien op ons eigen bedrijf.
Diervriendelijk, milieubewust, streekgebonden en duurzaam geproduceerd (lams)vlees.