Al jaren zetten we ons in om de weidevogels in ons gebied te beschermen. Dit is in samenwerking met de Vogelwacht Franeker e.o.  Op dit moment  hebben we zelf een actief Agrarisch Natuurbeheer.

ANV Hitzum “Fûgelfrij”.
In 2009 zijn we aangesloten bij ANV “Fûgelfrij”. Deze vereniging bestond uit boeren rondom Hitzum en Achlum en had tot doel de weidevogels voor onze omgeving te behouden. Helaas is deze vereniging in 2013 opgeheven, maar is opgegaan in natuurvereniging De Greidhoeke.
Natuurlijk gaan wij door met het beschermen van nesten en de zorg, samen met de vogelwacht.